˹ѡç¹ͧԴͤǡѺ

โปรดเสด็จมาเถิดพระเยซูเจ้าข้า

โปรดเสด็จมาเถิดพระเยซูเจ้าข้า

การให้    

เพียงชีวิตเดียวเท่านั้น

พระพรของการมองเห็น

คำขอร้องที่พระเยซูเจ้าต้องปฏิเสธ

เข้าสู่พระอาณาจักรแห่งความรัก  

หนุ่มสาวและอายุ

เด็กๆ  

รางวัลของผู้ชอบธรรม  

ความเชื่อที่ไม่มีผลงาน

พระพรที่ทรงคุณค่า

ความใสสะอาดของหัวใจ

คำว่า “ใจ”

ท่านทั้งหลายจะไปด้วยหรือ?

การเดินทางแห่งชีวิต

วางใจในพระเจ้า

ทีละวัน

การค้นพบขุมทรัพย์ในตัวเอง

ฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงดู

ทำงานเพื่อพระคริสต์

ให้พระเจ้าเตือนใจเราให้มากขึ้น

ความเชื่อที่ถูกทดสอบ

เมล็ดพันธ์ที่เจริญเติบโตของมันเอง

การรำลึกถึง

คำภาวนาของสิ่งสร้าง

สมโภชพระจิตเจ้า

เครื่องมือของพระเจ้า

 

 

บันได ๘ ขั้นแห่งความรัก

เถาองุ่นและกิ่งองุ่น

ทำงานด้วยรัก

บาดแผลแห่งความรัก

บาดแผลแห่งความรัก

ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดเสด็จมาอยู่กับลูก

เวลาแห่งความตายและการกลับคืนชีพ

ความตายของคนเลี้ยงแกะที่ดี

เมล็ดข้าวต้องเน่าเปื่อยตายไป

ความสว่างของพระคริสต์

บ้านพระ

ภูเขา

มหาพรตคือฤดูใบไม้ผลิแห่งจิตวิญญาณ

พระสัมผัส

สถานที่สงัด

พูดอย่างผู้มีอำนาจ

ข่าวดีสำหรับคนบาป

การเรียกของพระเจ้า

ศีลล้างบาปของคริสตชน

ความร่ำรวยในความยากจน

ลูกๆหลานๆ

ความชั่วร้ายใหญ่ที่สุดในโลกมนุษย์

คำอธิษฐานภาวนาในวันขึ้นปีใหม่

วันคริสต์มาสที่โดดเดี่ยวอ้างว้าง

ความยิ่งใหญ่ของมนุษย์

จงชื่นชมยินดี

เสียงร้องที่ไม่มีใครได้ยิน

เวลาแห่งความหวัง

˹ѡ