หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

 

ประมวลภาพ สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 8 มิถุนายน 2018

 

ประมวลภาพ พิธีปลงศพ คุณแม่กัลลิสต์มากสกุล 3 พฤษภาคม 2018

 

ประมวลภาพ ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ปฏิญาณตนตลอดชีพและหิรัญสมโภช 21 เมษายน 2018

 

ประมวลภาพ ขอร่วมแสดงความยินดีกับปฏิญาณตนครั้งแรก 20 เมษายน 2018

 

ประมวลภาพ หลานคุณแม่เซราฟินมาเยี่ยม 26 กุมภาพันธ์ 2018

 

ประมวลภาพ วันนักบวชสากล 3 กุมภาพันธ์ 2018

 

ประมวลภาพ พิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 12 มิถุนายน 2015

 

ประมวลภาพ ขอร่วมแสดงความยินดีกับภคินีผู้ปฏิญาณตนตลอดชีพและฉลองหิรัญสมโภช

 

ประมวลภาพพิธีต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา 1สิงหาคม 2014

 

ประมวลภาพพิธีสุวรรณสมโภชและหิรัญสมโภช ของการปฏิญาณตน 26 เมษายน 2014

 

ประมวลภาพสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเ้จ้า 7 มิถุนายน 2013

 

ประมวลภาพพิธีสุวรรณสมโภช หิรัญสมโภช และปฏิญาณตนตลอดชีพ 20 เมษายน 2013

 

ประมวลภาพพิธีฉลองพัชรสมโภช วันที่ 20 เมษายน 2013

 

ประมวลภาพพิธีปฏิญาณตนครั้งแรก วันที่ 18 เมษายน 2013

 

ประมวลภาพพิธีปลงศพซิสเตอร์ลูซีอา แบร์ฆมันส์ (วาริน) นามวงศ์

 

ประมวลภาพคริสตมาส 2012 และวันขึ้นปีใหม่ 2013 วันที่ 24 ธันวาคม 2012

 

ประมวลภาพพิธีเสกสุสาน อารามพระหฤทัย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2012

 

ประมวลภาพพิธีปลงศพซิสเตอร์มารีอา สุนีรัตน์ ฤกษ์สุจริต วันที่ 13 ตุลาคม 2012

 

ประมวลภาพ 80 ปี อาคารพระหฤทัย และครบรอบมรณกรรมคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี 60 ปี

 

ประมวลภาพงานสานสัมพันธ์ผู้ปกครองผู้ฝึกหัดคณะพระหฤทัย วันที่ 26 สิงหาคม 2012

 

ประมวลภาพคณะซิสเตอร์รักกางเขนเยี่ยมอารามพระหฤทัย วันที่ 28 สิงหาคม 2012

 

ประมวลภาพสัมมนา - เข้าเงียบประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2012

 

สงฆ์ใหม่ถวายมิสซาแรก ที่วัดน้อย อารามพระหฤทัย วันที่ 7 กรกฎาคม 2012

 

พิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า วันที่ 15 มิถุนายน 2012

 

พิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ และสุวรรณสมโภช ของการถวายตัวของภคินี วันที่ 21 เมษายน 2012

 

พิธีปลงศพภคินีมาร์แซล (อันนา สุรัตน์) วันที่ 20 มีนาคม 2012

 

วันสวัสดิรักษ์พนักงานพระหฤทัยฯ ครั้งที่ 12 วันที่ 11 มีนาคม 2012

 

พิธีปลงศพภคินีมารีอา แอสแทร์ ส้มจีน สุขชัย วันที่ 29 มกราคม 2012

 

วันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 วันที่ 16 มกราคม 2012

 

พิธีเสกสุสานและสดุดีบรรพชน อารามพระหฤทัย วันที่ 14 มกราคม 2012

 

75 ปี สถาปนาโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ วันที่ 10 มกราคม 2012

 

กิจกรรมคริสต์มาสของโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ อยุธยา

 

ซิสเตอร์เขต 6 เยี่ยมเยียนซิสเตอร์อาวุโส โอกาสคริสต์มาสและปีใหม

 

ประมวลภาพความเสียหายของโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ เสนา จ.อยุธยา

 

ประมวลภาพ เมื่อน้องน้ำมาเยี่ยมโรงเรียนพระหฤทัย ดอนเมือง

 

ประมวลภาพ ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายรูปกับซิสเตอร์ที่ได้รับพระราชทานปริญญา  

 

ฉลองอาราม โอกาสสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

พิธีปลงศพซิสเตอร์เทเรซา อันนา พวงน้อย ตรีมรรคา

 

ขอร่วมแสดงยินดีกับภคินีผู้ปฏิญาณตนตลอดชีพ,ฉลองหิรัญสมโภชและสุวรรณสมโภช

 

พิธีขึ้นโปสตุลันต์เข้านวกภาพ 13 พฤษภาคม 2011

 

ค่ายคำสอนภาคฤดูที่สันติวิทยา

 

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนที่เชียงดาว

 

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนที่ อ.ลานกระบือ จ.สุโขทัย

 

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

 

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

 

วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์