โรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯเกี่ยวกับคณะฯหน้าหลัก

หฤทัยสัมพันธ์ ฉบับที่ 1
พฤษภาคม - ตุลาคม 2014/2557

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่18 พฤศจิกายน2018อาทิตย์ที่ 33เทศกาลธรรมดาปีB

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018 อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ปีB

 

การให้

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่11 พฤศจิกายน2018อาทิตย์ที่ 32เทศกาลธรรมดาปีB

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018 อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา ปีB

 

โปรดเสร็จมาเถิดพระเยซูเจ้าข้า

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018 สมโภชนักบุญทั้งหลาย

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018 สมโภชนักบุญทั้งหลาย

 

เพียงชีวิตเดียวเท่านั้น

 

คณะพระหฤทัยฯร่วมแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ฉลองครบรอบสังฆภาพ

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 อาทิตย์ที่ 30เทศกาลธรรมดา ปีB

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ปี B

 

 สารมหาธิการิณี 2018

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์ ฉบับการ์ตูน

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์
ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ (PowerPoint)

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่ออัลลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ เนื้อร้อง ดัดแปลงมาจากหนังสืออนุสรณ์ 50 ปีคณะฯ
ทำนอง เอากุสติน ตนตรี เกื้อกูล มณีขาว

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ (โน๊ตเพลง)

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

- สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

- พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

- สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

- สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

Presentation ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี (PowerPoint)

 

ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

บทเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

แม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงแม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

วันชุมนุมครูคำสอนและครูคาทอลิกของอัครสังฆมณฑกรุงเทพฯ วันที่ 12 ตุลาคม 2018

 

คำนับพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสฉลองศาสนนามอัครเทวดามีคาแอล

 

สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณและฉลองปีที่99อาสนวิหารอัสสัมชัญ

 

“เพื่อนร่วมงานพระหฤทัยฯ” ประจำปี 2018 ณ ห้องประชุมอารามพระทัยฯ

 

พิธีบูชาขอบพระคุณต้อนรับพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 14 กรกฎาคม 2018

 

สัมมนา-เข้าเงียบประจำเดือนกรกฎาคม  14 กรกฎาคม 2018

 

สมาชิกและคณะบุคคลเข้าคำนับอวยพรคุณแม่อันนา อรัญญา กิจบุญชู โอกาสฉลองศาสนนาม

 

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 8 มิถุนายน 2018<