โรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯเกี่ยวกับคณะฯ หน้าหลัก

หฤทัยสัมพันธ์ ฉบับที่ 1
พฤษภาคม - ตุลาคม 2556/2013

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2014 อาทิตย์เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี B

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2014 อาทิตย์เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี ฺB

 

ิเวลาแห่งความหวัง

 

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (Advent / Adventus)

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2014 อาทิตย์สมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2014 อาทิตย์สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ปี A

 

ิความชั่วร้ายใหญ่ที่สุดในโลกมนุษย์ำ

 

สารมหาธิการิณีประจำเดือนพฤศจิกายน 2014

 

พิธีบูชาขอบพระคุณเสกสุสานอารามพระหฤทัยฯ 15 พฤศจิกายน 2014

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2014 อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

 

 

Presentation ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี (PowerPoint)

 

ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

บทเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

แม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงแม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

 

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์
ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ (PowerPoint)

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่ออัลลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ เนื้อร้อง ดัดแปลงมาจากหนังสืออนุสรณ์ 50 ปีคณะฯ
ทำนอง เอากุสติน ตนตรี เกื้อกูล มณีขาว

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ (โน๊ตเพลง)

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พิธีบูชาขอบพระคุณเสกสุสานอารามพระหฤทัยฯ 15 พฤศจิกายน 2014

 

พิธีเสกวัดน้อยนักบุญยอแซฟและบ้านพระหฤทัยพิษณุโลก 26 ตุลาคม 2014

 

พิธีขึ้นโปสตุลันต์ คณะพระหฤทัย 16 ตุลาคม 2014

 

สัมมนา-เข้าเงียบกลางปี 11-14 ตุลาคม 2014

 

ค่ายธิดาพระหฤทัยฯ “ยุวทูต...ประกาศรักพระหฤทัย” 6-9 ตุลาคม 2014

 

พิธีปลงศพเทเรซา จวง อุดมสิทธิพัฒนา มารดาซิสเตอร์วารีรัตน์ อุดมสิทธิพัฒนา 16 สิงหาคม 2014

 

อบรมผู้อ่านพระคัมภีร์คณะพระหฤทัยฯ 16-17 สิงหาคม 2014

 

พิธีถวายพระพรและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 10-12 สิงหาคม 2014

 

น้อมรำลึก 62 ปี มรณกรรมคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี 5 สิงหาคม 2014

 

 

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยต่างจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเมตตาอย่างไร

 

พื้นฐานของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

คำสอนของบรรดาปิตาจารย์

 

การเพิ่งพินิจภาวนาของนักบวชผู้สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงรับทรมาน

 

ความเลื่อมใสศรัทธาของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อกต่อพระหฤทัย

 

รูปแบบใหม่ของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัย

 

พระสมณสาสน์เกี่ยวกับพระหฤทัย

 

 

เปิดโลกคำสอน

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2014 อาทิตย์เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี B

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2014 อาทิตย์เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี ฺB

 

ิเวลาแห่งความหวัง

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2014 อาทิตย์สมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2014 อาทิตย์สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ปี A

 

ิความชั่วร้ายใหญ่ที่สุดในโลกมนุษย์ำ

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2014 อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2014 อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ิทำงานเพื่อพระคริสต์

 

เกร็ดความรู้คาทอลิก 

 

 

 

เดือนพฤศจิกายน 2014

2 พ.ย. 2014

สมโภชนักบุญทั้งหลาย

3 พ.ย. 2014

พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ วัดน้อยอารามพระหฤทัยฯ เวลา 19.00 น.

6 พ.ย. 2014

ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ วัดน้อยอารามพระหฤทัยฯ เวลา 19.00 น.

7 พ.ย. 2014

พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน วัดน้อยอารามพระหฤทัยฯ เวลา 19.00 น.

15-16 พ.ย. 2014

สัมมนา-เข้าเงียบประจำเดือนพฤศจิกายน อารามพระหฤทัยฯ เริ่มเวลา 09.00 น

15 พ.ย. 2014

เสกสุสานอารามพระหฤทัยฯ พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สุสาน เวลา 17.00 น.

16 พ.ย. 2014

ประชุมที่ปรึกษา ประธานเขต และประธานฝ่าย ณ ตึกมาร์การิตา ชั้น 2 เวลา 13.00 น.

23-25 พ.ย. 201

4ตรีวารคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์ ผู้สถาปนาคณะ

26 พ.ย. 2014

วันครบรอบมรณะคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์ ผู้สถาปนาคณะ
พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน เวลา 19.00 น.
สารมหาธิการิณีประจำเดือนพฤศจิกายน 2014

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก