โรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯเกี่ยวกับคณะฯ หน้าหลัก

หฤทัยสัมพันธ์ ฉบับที่ 1
พฤษภาคม - ตุลาคม 2014/2557

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2015 อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2015 อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

 

เข้าสู่พระอาณาจักรแห่งความรัก

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2015 อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2015 อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

 

หนุ่มสาวและอายุ

 

ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์เดือนตุลาคม 2015

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2015 อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2015 อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

 

เด็กๆ

 

พิธีปลงศพซิสเตอร์เทเรซา ชอ้อน เวชยันต์ 17 กันยายน 2015

 

 

 

Presentation ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี (PowerPoint)

 

ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

บทเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

แม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงแม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์
ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ (PowerPoint)

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่ออัลลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ เนื้อร้อง ดัดแปลงมาจากหนังสืออนุสรณ์ 50 ปีคณะฯ
ทำนอง เอากุสติน ตนตรี เกื้อกูล มณีขาว

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ (โน๊ตเพลง)

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พิธีปลงศพซิสเตอร์เทเรซา ชอ้อน เวชยันต์ 17 กันยายน 2015

 

สัมมนา- เข้าเงียบประจำเดือนกันยายน 5-6 กันยายน 2015

 

พิธีปลงศพคุณแม่โรซา ประสาน ตรีมรรคา มารดาซิสเตอร์ประเทืองและซิสเตอร์วัฒนา ตรีมรรคา 25 สิงหาคม 2015

 

58 ปีวันสถาปนาอย่างเป็นทางการคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 25 สิงหาคม 2015

 

สัตบุรุษวัดน้อยอารามพระหฤทัยฯ แสวงบุญโอกาสปีปิติแห่งพระคุณการุณย์ 16 สิงหาคม 2015

 

พิธีถวายพระพรโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2015

 

สัมมนา-เข้าเงียบ ประจำเดือนสิงหาคม 2015

 

 

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยต่างจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเมตตาอย่างไร

 

พื้นฐานของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

คำสอนของบรรดาปิตาจารย์

 

การเพิ่งพินิจภาวนาของนักบวชผู้สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงรับทรมาน

 

ความเลื่อมใสศรัทธาของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อกต่อพระหฤทัย

 

รูปแบบใหม่ของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัย

 

พระสมณสาสน์เกี่ยวกับพระหฤทัย

 

 

เปิดโลกคำสอน

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2015 อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2015 อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

 

เข้าสู่พระอาณาจักรแห่งความรัก

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2015 อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2015 อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

 

หนุ่มสาวและอายุ

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2015 อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2015 อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

 

เด็กๆ

 

เกร็ดความรู้คาทอลิก 

 

 

 

เดือนตุลาคม 2015

5-8 ตุลาคม 2015

ค่ายกระแสเรียก ที่อารามพระหฤทัยฯ ลงทะเบียน 08.00 น.
จบ 8 ต.ค. เวลา 13.00 น.

10-12 ตุลาคม 2015

สัมมนากลางปี

13-14 ตุลาคม 2015

เข้าเงียบกลางปี

15-18 ตุลาคม 2015

ประชุมผู้แทน เริ่ม15 ต.ค. เวลา 14.00 น.
(16 ต.ค. เริ่มเวลา 14.00 น.เป็นต้นไป)

15 ตุลาคม 2015

สัมมนาตลอดชีพ 1-5 ปี

16 ตุลาคม 2015

พิธีปฏิญาณตนครั้งแรก เวลา 10.00 น.

21-29 ตุลาคม 2015

AsIPA Assembly บ้านผู้หว่าน
สารมหาธิการิณีประจำเดือนกันยายน 2015

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก