โรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯเกี่ยวกับคณะฯ หน้าหลัก

หฤทัยสัมพันธ์ ฉบับที่ 1
พฤษภาคม - ตุลาคม 2014/2557

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2015 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ปี B

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2015 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ปี B

 

ภูเขา

 

พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรในวันตรุษจีน 19 กุมภาพันธ์ 2015

 

สารมหาธิการิณีโอกาสเทศกาลมหาพรต 2015

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2015 อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ปี B

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2015 อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ปี B

 

มหาพรตคือฤดูใบไม้ผลิแห่งจิตวิญญาณ

 

ร่วมพิธีสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ พระอัครสังฆราชชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 14-16 กุมภาพันธ์ 2015

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2015 วันพุธรับเถ้า ปี B

 

พิธีอวยพร - เสกผลไม้

 

 

 

วันพุธรับเถ้า

 

เทศกาลมหาพรต

 

ความหมายของ ตัวเลข 40 แห่งเทศกาลมหาพรต

 

เทศกาลมหาพรต

 

การจัดพิธีกรรมและบทอ่านในวันอาทิตย์เทศกาลมหาพรต

 

คริสตชนควรปฏิบัติตนอย่างไรในเทศกาลมหาพรต

 

วันอาทิตย์(ใบลาน)พระทรมานของพระเยซูเจ้า

 

อาทิตย์ใบลาน

 

Presentation ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี (PowerPoint)

 

ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

บทเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

แม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงแม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

 

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์
ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ (PowerPoint)

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่ออัลลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ เนื้อร้อง ดัดแปลงมาจากหนังสืออนุสรณ์ 50 ปีคณะฯ
ทำนอง เอากุสติน ตนตรี เกื้อกูล มณีขาว

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ (โน๊ตเพลง)

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรในวันตรุษจีน 19 กุมภาพันธ์ 2015

 

ร่วมพิธีสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ พระอัครสังฆราชชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 14-16 กุมภาพันธ์ 2015

 

อัสสัมชัญซิสเตอร์ เยี่ยมชมคณะพระหฤทัยฯ 9 กุมภาพันธ์ 2015

 

สมาชิกคณะพระหฤทัยฯ ร่วมพิธีเปิดปีแห่งชีวิตนักบวชในประเทศไทย 7 กุมภาพันธ์ 2015

 

พิธีปลงศพมารีอา โบ๋วตัว แซ่เล้า มารดาคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช 2 กุมภาพันธ์ 2015

 

พิธีปลงศพยอแซฟ แก้ว วาปีทะ บิดาซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ 18 มกราคม 2015

 

สัมมนา-เข้าเงียบประจำเดือนมกราคม 10-11 มกราคม 2014

 

คำนับและร่วมยินดีกับพระคาร์ดินัลใหม่พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 6 มกราคม 2015

 

 

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยต่างจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเมตตาอย่างไร

 

พื้นฐานของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

คำสอนของบรรดาปิตาจารย์

 

การเพิ่งพินิจภาวนาของนักบวชผู้สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงรับทรมาน

 

ความเลื่อมใสศรัทธาของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อกต่อพระหฤทัย

 

รูปแบบใหม่ของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัย

 

พระสมณสาสน์เกี่ยวกับพระหฤทัย

 

 

เปิดโลกคำสอน

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2015 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ปี B

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2015 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ปี B

 

ภูเขา

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2015 อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ปี B

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2015 อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ปี B

 

มหาพรตคือฤดูใบไม้ผลิแห่งจิตวิญญาณ

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2015 อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา ปี B

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2015 อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา ปี B

 

พระสัมผัส

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2015 อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา ปี B

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2015 อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา ปี B

 

เกร็ดความรู้คาทอลิก 

 

 

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2015

 8 ก.พ. 2015

ฉลองวัดพระแม่พระประจักษ์บางสะแก

 14 กุมภาพันธ์ 2015

ถ่ายทอดสด พิธีสถาปนา พระคาร์ดินัล องค์ที่ 2 ของ ประเทศไทย"
ทาง TNN 24 ได้ออก VTR เกี่ยวกับพิธีสถาปนา พระคาร์ดินัล
องค์ที่ 2 ของ ประเทศไทย พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

 

เวลา 15.45 น. " พิธีสถาปนา พระคาร์ดินัล "

 15 กุมภาพันธ์ 2015

เวลา 16.30 น.. " พิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมกับพระคาร์ดินัลใหม่ "

 

อย่าลืมติดตามชมพิธีดังกล่าวนี้ ทางช่อง TNN24
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พระศาสนจักรไทย
ในการที่ประเทศไทยของเรามีพระคาร์ดินัล องค์ที่ 2
สารมหาธิการิณีโอกาสเทศกาลมหาพรต 2015

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก