โรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯเกี่ยวกับคณะฯ หน้าหลัก

หฤทัยสัมพันธ์ ฉบับที่ 1
พฤษภาคม - ตุลาคม 2556/2013

 

สารมหาธิการิณีประจำเดือนตุลาคม 2014

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2014 อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2014 อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ชีวิตและศาสนา

 

พิธีขึ้นโปสตุลันต์ คณะพระหฤทัย 16 ตุลาคม 2014

 

สัมมนา-เข้าเงียบกลางปี 11-14 ตุลาคม 2014

 

ค่ายธิดาพระหฤทัยฯ “ยุวทูต...ประกาศรักพระหฤทัย” 6-9 ตุลาคม 2014

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2014 อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2014 อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

การเรียกของพระเจ้า

 

พระเจ้าเป็นผู้ปลูก

 

การสวดสายประคำและงานธรรมทููต

 

สายประคำ

 

 

 

Presentation ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี (PowerPoint)

 

ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

บทเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

แม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงแม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

 

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์
ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ (PowerPoint)

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่ออัลลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ เนื้อร้อง ดัดแปลงมาจากหนังสืออนุสรณ์ 50 ปีคณะฯ
ทำนอง เอากุสติน ตนตรี เกื้อกูล มณีขาว

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ (โน๊ตเพลง)

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พิธีขึ้นโปสตุลันต์ คณะพระหฤทัย 16 ตุลาคม 2014

 

สัมมนา-เข้าเงียบกลางปี 11-14 ตุลาคม 2014

 

ค่ายธิดาพระหฤทัยฯ “ยุวทูต...ประกาศรักพระหฤทัย” 6-9 ตุลาคม 2014

 

พิธีปลงศพเทเรซา จวง อุดมสิทธิพัฒนา มารดาซิสเตอร์วารีรัตน์ อุดมสิทธิพัฒนา 16 สิงหาคม 2014

 

อบรมผู้อ่านพระคัมภีร์คณะพระหฤทัยฯ 16-17 สิงหาคม 2014

 

พิธีถวายพระพรและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 10-12 สิงหาคม 2014

 

น้อมรำลึก 62 ปี มรณกรรมคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี 5 สิงหาคม 2014

 

คณะพระหฤทัยฯ ต้อนรับพระธาตุนักบุญพระสันตะปาปา 1 สิงหาคม 2014

 

ประมวลภาพพิธีต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา 1สิงหาคม 2014

 

 

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยต่างจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเมตตาอย่างไร

 

พื้นฐานของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

คำสอนของบรรดาปิตาจารย์

 

การเพิ่งพินิจภาวนาของนักบวชผู้สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงรับทรมาน

 

ความเลื่อมใสศรัทธาของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อกต่อพระหฤทัย

 

รูปแบบใหม่ของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัย

 

พระสมณสาสน์เกี่ยวกับพระหฤทัย

 

 

เปิดโลกคำสอน

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2014 อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2014 อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ชีวิตและศาสนา

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2014 อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2014 อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

การเรียกของพระเจ้า

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2014 อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2014 อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

พระเจ้าเป็นผู้ปลูก

 

การสวดสายประคำและงานธรรมทููต

 

สายประคำ

 

เกร็ดความรู้คาทอลิก 

 

 

 

เดือนตุลาคม 2014

14 ก.ย. -15 ต.ต. 2014

ซิสเตอร์เตรียมฉลอง 25 ปีเข้าเงียบ 1 เดือน

6-9 ต.ค. 2014

ค่ายกระแสเรียก จัดที่อารามพระหฤทัยฯ

 

ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.

11-14 ต.ค. 2014

เข้าเงียบ - สัมมนากลางปี ณ อารามพระหฤทัยเริ่ม เวลา 09.00 น.

26 ต.ค. 2014

พิธีเสกและเปิดบ้านคณะที่พิษณุโลก เวลา 14.00 น.

26 ต.ค. - 9พ.ย. 2014

ฟื้นฟูจิตใจผู้เตรียมฉลอง 25 ปี และเตรียมตลอดชีพ
สารมหาธิการิณีประจำเดือนตุลาคม 2014

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก