โรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯเกี่ยวกับคณะฯ หน้าหลัก

หฤทัยสัมพันธ์ ฉบับที่ 1
พฤษภาคม - ตุลาคม 2556/2013

 

ซิสเตอร์พระหฤทัยคำนับพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสฉลองศาสนนาม 29 กันยายน 2014

 

ปังก้อนใหม่: มีนาคม...ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่หายไปและค้นพบ

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2014 อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2014 อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ลูกชายสามคน

 

30 กันยายน นักบุญเยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์

 

พิธีปลงศพของคุณพ่อยอแซฟ พิมล วิธีธรรม บิดาซิสเตอร์พรพิมล วิธีธรรม

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014 อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014 อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ความคิดของเรา ไม่ใช่ความคิดของท่าน

 

ค่ายธิดาพระหฤทัย 2014

 

ใบสมัครค่ายธิดาพระหฤทัย 2014

 

 

 

Presentation ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี (PowerPoint)

 

ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

บทเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

แม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงแม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

 

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์
ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ (PowerPoint)

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่ออัลลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ เนื้อร้อง ดัดแปลงมาจากหนังสืออนุสรณ์ 50 ปีคณะฯ
ทำนอง เอากุสติน ตนตรี เกื้อกูล มณีขาว

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ (โน๊ตเพลง)

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พิธีปลงศพเทเรซา จวง อุดมสิทธิพัฒนา มารดาซิสเตอร์วารีรัตน์ อุดมสิทธิพัฒนา 16 สิงหาคม 2014

 

อบรมผู้อ่านพระคัมภีร์คณะพระหฤทัยฯ 16-17 สิงหาคม 2014

 

พิธีถวายพระพรและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 10-12 สิงหาคม 2014

 

น้อมรำลึก 62 ปี มรณกรรมคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี 5 สิงหาคม 2014

 

คณะพระหฤทัยฯ ต้อนรับพระธาตุนักบุญพระสันตะปาปา 1 สิงหาคม 2014

 

ประมวลภาพพิธีต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา 1สิงหาคม 2014

 

แสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนามมาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม 28 มิถุนายน 2014

 

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 27 มิถุยายน 2014

 

ฉลองศาสนนามคณพ่อโทมัส โมร์ ถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์  22 มิถุนายน 2014

 

 

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยต่างจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเมตตาอย่างไร

 

พื้นฐานของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

คำสอนของบรรดาปิตาจารย์

 

การเพิ่งพินิจภาวนาของนักบวชผู้สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงรับทรมาน

 

ความเลื่อมใสศรัทธาของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อกต่อพระหฤทัย

 

รูปแบบใหม่ของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัย

 

พระสมณสาสน์เกี่ยวกับพระหฤทัย

 

 

เปิดโลกคำสอน

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2014 อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2014 อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ลูกชายสามคน

 

30 กันยายน นักบุญเยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014 อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014 อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ความคิดของเรา ไม่ใช่ความคิดของท่าน

 

15 กันยายน แม่พระมหาทุกข์

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 14กันยายน 2014 อาทิตยฉลองเทิดทูนไม้กางเขน ปี A

 

14 กันยายน ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

 

13 กันยายน ระลึกถึงนักบุญยอห์น คริสโซสตม พระสังฆราชและนักปราชญ

 

เกร็ดความรู้คาทอลิก 

 

 

 

เดือนกันยายน 2014

8-10 ก.ย. 2014

คุณแม่และซ.กาญจนาไปเยี่ยมสมาชิกและพบพระสังฆราช
ที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

11-18 ก.ย. 2014

ฟื้นฟูจิตใจกลุ่มที่ 5 ที่หัวหิน รถออก พฤ. 11 ก.ย. เวลา 09.00 น. ผู้ที่เดินทางไปเองโปรดแจ้งทางสำนักเลขา

14 ก.ย. -15 ต.ต. 2014

ซิสเตอร์เตรียมฉลอง 25 ปีเข้าเงียบ 1 เดือน

พฤ.25 ก.ย. 2014

วันครบรอบ 82 ปี ตึกอารามพระหฤทัยฯ

 

 
สารมหาธิการิณีประจำเดือนกันยายน 2014

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก