โรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯเกี่ยวกับคณะฯ หน้าหลัก

หฤทัยสัมพันธ์ ฉบับที่ 1
พฤษภาคม - ตุลาคม 2556/2013

 

นักบุญออกัสติน

 

นักบุญมอนีกา

 

ฉลองครบ 57 วันสถาปนาคณะพระหฤทัยฯ 25 สิงหาคม 2014

 

พิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ประจำวัดน้อยอารามพระหฤทัยฯ คลองเตย 24 สิงหาคม 2014

 

บทภาวนาพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองครบรอบ 57 ป

 

VDO 80 ปี อารามพระหฤทัยคลองเตย

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2014 อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2014 อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

นักบุญเปโตร

 

พิธีปลงศพเทเรซา จวง อุดมสิทธิพัฒนา มารดาซิสเตอร์วารีรัตน์ อุดมสิทธิพัฒนา 16 สิงหาคม 2014

 

อบรมผู้อ่านพระคัมภีร์คณะพระหฤทัยฯ 16-17 สิงหาคม 2014

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2014 สมโภชพระนางมารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ปี A

 

 

 

Presentation ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี (PowerPoint)

 

ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

บทเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

แม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงแม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

 

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์
ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ (PowerPoint)

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่ออัลลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ เนื้อร้อง ดัดแปลงมาจากหนังสืออนุสรณ์ 50 ปีคณะฯ
ทำนอง เอากุสติน ตนตรี เกื้อกูล มณีขาว

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ (โน๊ตเพลง)

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พิธีปลงศพเทเรซา จวง อุดมสิทธิพัฒนา มารดาซิสเตอร์วารีรัตน์ อุดมสิทธิพัฒนา 16 สิงหาคม 2014

 

อบรมผู้อ่านพระคัมภีร์คณะพระหฤทัยฯ 16-17 สิงหาคม 2014

 

พิธีถวายพระพรและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 10-12 สิงหาคม 2014

 

น้อมรำลึก 62 ปี มรณกรรมคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี 5 สิงหาคม 2014

 

คณะพระหฤทัยฯ ต้อนรับพระธาตุนักบุญพระสันตะปาปา 1 สิงหาคม 2014

 

ประมวลภาพพิธีต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา 1สิงหาคม 2014

 

แสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนามมาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม 28 มิถุนายน 2014

 

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 27 มิถุยายน 2014

 

ฉลองศาสนนามคณพ่อโทมัส โมร์ ถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์  22 มิถุนายน 2014

 

 

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยต่างจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเมตตาอย่างไร

 

พื้นฐานของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

คำสอนของบรรดาปิตาจารย์

 

การเพิ่งพินิจภาวนาของนักบวชผู้สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงรับทรมาน

 

ความเลื่อมใสศรัทธาของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อกต่อพระหฤทัย

 

รูปแบบใหม่ของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัย

 

พระสมณสาสน์เกี่ยวกับพระหฤทัย

 

 

เปิดโลกคำสอน

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2014 อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2014 อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

นักบุญเปโตร

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2014 สมโภชพระนางมารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2014 สมโภชพระนางมารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ปี A

 

การเดินทางแห่งชีวิต

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2014 อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2014 อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ทำใจให้ดีไว้ อย่ากลัวเลย

 

เกร็ดความรู้คาทอลิก 

 

 

 

เดือนสิงหาคม 2014

5 ส.ค.2014

วันครบรอบมรณะ คุณแม่เซราฟิน เดอมารี

14-17 ส.ค.2014

สัมมนายุวภคินี

17-20 ส.ค.2014

สัมมนาการศึกษาคาทอลิก

25 ส.ค.2014

ครบรอบ 57 ปี วันสถาปนาคณะอย่างเป็นทางการ

28 ส.ค.-4 ก.ย.2014

ฟื้นฟูจิตใจ กลุ่มที่ 4 รถออก พฤ. 28 ส.ค. เวลา 09.00น.

 

เดินทางกลับกรุงเทพหลังอาหารเช้าวันที่ 4 ก.ย. 2014
สารมหาธิการิณีประจำเดือนสิงหาคม 2014

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก