โรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯเกี่ยวกับคณะฯหน้าหลัก

หฤทัยสัมพันธ์ ฉบับที่ 1
พฤษภาคม - ตุลาคม 2014/2557

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019 อาทิตย์ทที่ 15 เทศกาลธรรมดา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019 อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

 

ชั่วโมงศักดิ์สิทธประจำเดือน มิถุนายน 2019

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 7กรกฎาคม 2019 อาทิตย์ทที่ 14 เทศกาลธรรมดา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019 อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

 

เครื่องมือของพระเจ้า

 

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 28 มิถุนายน 2019

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019 สมโภชนักบุญเปรโตและเปาโล อัครสาวก

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019 สมโภชนักบุญเปรโตและเปาโล อัครสาวก

 

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ซิสเตอร์เทเรซา โอเรลีอา สดับ พงศ์ศิริพัฒน์

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019 อาทิตยสมโภชพระวรกาย และพระโลหิตพระคริสตเจ้า

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019 อาทิตยสมโภชพระวรกาย และพระโลหิตพระคริสตเจ้า

 

การรำลึกถึง

 

 

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์ ฉบับการ์ตูน

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์
ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ (PowerPoint)

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่ออัลลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ เนื้อร้อง ดัดแปลงมาจากหนังสืออนุสรณ์ 50 ปีคณะฯ
ทำนอง เอากุสติน ตนตรี เกื้อกูล มณีขาว

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ (โน๊ตเพลง)

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

- สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

- พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

- สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

- สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

Presentation ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี (PowerPoint)

 

ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

บทเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

แม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงแม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

พิธีปลงศพ ซิสเตอร์มารีอาเกลมองทิน  สุขสันต์ ขุมเพ็ชร์

 

โอกาสปฏิญาณตนตลอดชีพ หิรัญสมโภช สุวรรณสมโภช คณะพระหฤทัยฯ       ประมวลภาพ

 

โอกาสปฏิญาณตนครั้งแรก

 

งานวันสวัสดิรักษ์พนักงานพระหฤทัย ครั้งที่ 19

 

ประมวลภาพ พิธีปลงศพ ซิสเตอร์โรซา ดอนาเซียน ระดมกิจ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019

 

จาริกตามรอยมิชชันนารี 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม

 

 

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยต่างจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเมตตาอย่