โรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯเกี่ยวกับคณะฯ หน้าหลัก

หฤทัยสัมพันธ์ ฉบับที่ 1
พฤษภาคม - ตุลาคม 2556/2013

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2015 อาทิตย์ที่ 3 เทสกาลธรรมดา ปี B

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2015 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ปี B

 

ข่าวดีสำหรับคนบาป

 

พิธีปลงศพยอแซฟ แก้ว วาปีทะ บิดาซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ 18 มกราคม 2015

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 อาทิตย์ที่ 2 เทสกาลธรรมดา ปี B

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ปี B

 

การเรียกของพระเจ้า

 

สัมมนา-เข้าเงียบประจำเดือนมกราคม 10-11 มกราคม 2014

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2015 อาทิตย์ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ปี B

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2015 อาทิตย์ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ปี B

 

ศีลล้างบาปของคริสตชน

 

 

 

Presentation ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี (PowerPoint)

 

ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

บทเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

แม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงแม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

 

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์
ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ (PowerPoint)

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่ออัลลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ เนื้อร้อง ดัดแปลงมาจากหนังสืออนุสรณ์ 50 ปีคณะฯ
ทำนอง เอากุสติน ตนตรี เกื้อกูล มณีขาว

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ (โน๊ตเพลง)

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พิธีปลงศพยอแซฟ แก้ว วาปีทะ บิดาซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ 18 มกราคม 2015

 

สัมมนา-เข้าเงียบประจำเดือนมกราคม 10-11 มกราคม 2014

 

คำนับและร่วมยินดีกับพระคาร์ดินัลใหม่พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 6 มกราคม 2015

 

ฉลองศาสนนามและวันคล้ายวันเกิดคุณแม่มารีอา เชลียง เวชยันต์ มหาธิการิณี 1-7 มกราคม 2015

 

พิธีบูชาขอบพระคุณวันขึ้นปีใหม่ ค.ศ. 2015 1 มกราคม 2015

 

สมโภชพระคริสตสมภพ 24-25 ธันวาคม 2014

 

คำนับผู้ใหญ่โอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ 23 ธันวาคม 2014

 

ค่ายธิดาพระหฤทัยฯ 19-21 ธันวาคม 2014

 

 

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยต่างจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเมตตาอย่างไร

 

พื้นฐานของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

คำสอนของบรรดาปิตาจารย์

 

การเพิ่งพินิจภาวนาของนักบวชผู้สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงรับทรมาน

 

ความเลื่อมใสศรัทธาของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อกต่อพระหฤทัย

 

รูปแบบใหม่ของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัย

 

พระสมณสาสน์เกี่ยวกับพระหฤทัย

 

 

เปิดโลกคำสอน

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2015 อาทิตย์ที่ 3 เทสกาลธรรมดา ปี B

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2015 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ปี B

 

ข่าวดีสำหรับคนบาป

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 อาทิตย์ที่ 2 เทสกาลธรรมดา ปี B

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ปี B

 

การเรียกของพระเจ้า

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2015 อาทิตย์ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ปี B

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2015 อาทิตย์ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ปี B

 

ศีลล้างบาปของคริสตชน

 

พญาสามองค์

 

เกร็ดความรู้คาทอลิก 

 

 

 

เดือนมกราคม 2014

พฤ. 1 มกราคม 2015

วันขึ้นปีใหม่

 

07.00 น.พิธีบูชาขอบพระคุณ ที่บ้านพระแม่
09.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ที่วัดน้อยชั้น 3

10-11 ม.ค. 2015

สัมมนา- เข้าเงียบประจำเดือนมกราคม 2015

18 ม.ค.-18 ก.พ. 2015

อบรมที่ศูนย์นักบวชหญิง สำหรับผู้เตรียมตลอดชีพและ เตรียมฉลองครบ 25 ปี

20-27 มกราคม 2015

เข้าเงียบประจำปี กลุ่มที่ 1

 

 
สารมหาธิการิณีโอกาสเทศกาลคริสตมาส 2014

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก