โรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯเกี่ยวกับคณะฯ หน้าหลัก

หฤทัยสัมพันธ์ ฉบับที่ 1
พฤษภาคม - ตุลาคม 2014/2557

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2015 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2015 อาทิตยที่ 3 เทศกาลปัสกา

 

บาดแผลแห่งความรัก

 

ร่วมยินดีกับผู้ฉลองปี 2015

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2015 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2015 อาทิตยที่ 2 เทศกาลปัสกา

 

ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดเสด็จมาอยู่กับลูก

 

วันสมโภชปัสกา 5 เมษายน 2015

 

พิธีสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 2-4 เมษายน 2015

 

ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์

 

พิธีแห่ใบลาน 29 มีนาคม 2015

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2015 อาทิตย์สมโภชปัสกา

 

 

 

Presentation ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี (PowerPoint)

 

ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

บทเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

แม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงแม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

 

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์
ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ (PowerPoint)

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่ออัลลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ เนื้อร้อง ดัดแปลงมาจากหนังสืออนุสรณ์ 50 ปีคณะฯ
ทำนอง เอากุสติน ตนตรี เกื้อกูล มณีขาว

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ (โน๊ตเพลง)

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

วันสมโภชปัสกา 5 เมษายน 2015

 

พิธีสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 2-4 เมษายน 2015

 

สัมมนา-เข้าเงียบประจำเดือนมีนาคม ค.ศ. 2015 7-8 มีนาคม 2015

 

พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรในวันตรุษจีน 19 กุมภาพันธ์ 2015

 

ร่วมพิธีสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ พระอัครสังฆราชชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 14-16 กุมภาพันธ์ 2015

 

อัสสัมชัญซิสเตอร์ เยี่ยมชมคณะพระหฤทัยฯ 9 กุมภาพันธ์ 2015

 

สมาชิกคณะพระหฤทัยฯ ร่วมพิธีเปิดปีแห่งชีวิตนักบวชในประเทศไทย 7 กุมภาพันธ์ 2015

 

พิธีปลงศพมารีอา โบ๋วตัว แซ่เล้า มารดาคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช 2 กุมภาพันธ์ 2015

 

 

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยต่างจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเมตตาอย่างไร

 

พื้นฐานของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

คำสอนของบรรดาปิตาจารย์

 

การเพิ่งพินิจภาวนาของนักบวชผู้สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงรับทรมาน

 

ความเลื่อมใสศรัทธาของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อกต่อพระหฤทัย

 

รูปแบบใหม่ของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัย

 

พระสมณสาสน์เกี่ยวกับพระหฤทัย

 

 

เปิดโลกคำสอน

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2015 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2015 อาทิตยที่ 3 เทศกาลปัสกา

 

บาดแผลแห่งความรัก

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2015 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2015 อาทิตยที่ 2 เทศกาลปัสกา

 

ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดเสด็จมาอยู่กับลูก

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2015 อาทิตย์สมโภชปัสกา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2015 อาทิตย์สมโภชปัสกา

 

เวลาแห่งความตายและการกลับคืนชีพ

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2015 วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์

 

อวยพรและเสกไข่ปัสกา

 

เกร็ดความรู้คาทอลิก 

 

 

 

เดือนเมษายน 2015

9-12 เมษายน 2015

พักผ่อนร่วมกันประจำปี

13-15 เมษายน 2015

สัมมนาประจำปี

15 เมษายน 2015

ยุวภคินีรื้อฟื้นคำปฏิญาณ

16 เมษายน 2015

ปฏิญาณตนครั้งแรก

17 เมษายน 2015

เตรียมงานคณะ

18 เมษายน 2015

พิธีคณะ

19 เมษายน 2015

ประกาศน้ำพระทัย
สารมหาธิการิณีโอกาสเทศกาลปัสกา 2015

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก