หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

ข่าว/ภาพ:

ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 2012 เวลา 16.00 น. คุณแม่เชลียง เวชยันต์ มหาธิการิณี และคณะที่ปรึกษา เป็นตัวแทนของสมาชิกคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ คำนับแสดงความยินดี โอกาสวันฉลองศาสนนามนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ องค์อุปถัมภ์ของพระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขของอัครสังฆมณทลกรุงเทพฯ ณ สำนักมิสซังฯ บางรัก

          วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2012 เวลา 16.00 น. ตัวแทนสมาชิกและผู้ฝึกหัดได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวันฉลองศาสนนาม อย่างเป็นทางการ ที่หอประชุมไมเกิ้ล บ้านผู้หว่าน สามพราน ที่จัดขึ้นในนามของอัครสังฆมณทลกรุงเทพฯ  หลังพิธีสมาชิกได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นพร้อมกับบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิงและบรรดาสัตบุรุษที่มาร่วมในพิธี
 

แด่...พระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ที่เคารพรัก

     วันที่สาม ธันวา มาบรรจบ

 เป็นวันครบ ฉลอง นักบุญใหญ่

นามฟรังซิส เซเวียร์ ผู้เกรียงไกร

ท่านอุทิศ ตนรับใช้ ด้วยใจดี

     ชีวิตท่าน เทศน์สอน ด้วยความรัก

 งานแพร่ธรรม เป็นหลัก นำศักดิ์ศรี

ท่านโดดเด่น ในชีวิต อุทิศพลี

   ท่านประกาศ ข่าวดี อย่างร้อนรน

     องค์อุปถัมภ์ มิสซังไทย ใจหาญกล้า

  ชนะใจ คนทั่วหล้า นำพากุศล

ทั้งกายา วิญญาณจิต ชิดเบื้องบน

   เปี่ยมความรัก มั่นคง ในศรัทธา

     ฉลองนาม ท่านนักบุญ ในวันนี้

  ร่วมยินดี กับพระคุณเจ้า เนาหรรษา

 ขอนักบุญ นำทางท่าน ทุกเวลา

  พระเป็นเจ้า โปรดเมตตา ประทานชัย

     ให้พระคุณเจ้า เปี่ยมด้วยรัก และชื่นบาน

พระหรรษทาน นำความสุข และสดใส

ไร้ความทุกข์ ไร้ความโศก ไร้โรคภัย

วอนพระหฤทัย นำชีวิต เป็นนิจเทอญ

ด้วยความเคารพรักอย่างสูง
พวกลูกสมาชิกคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ


ประพันธ์โดย ซิสเตอร์นัยนา จันทรสุขสันต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก