หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

ข่าว/ภาพ:

ซ.ศิริวรรณ ชินวงศ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          วันที่ 5-6 กันยายน 2012  คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯเป็นเจ้าภาพในการสวดและจัดพิธีบูชาขอบพระคุณหน้าศพ จูเลีย อรทัย ชินวงศ์ มารดาของซ.ศิริวรรณ ชินวงศ์ ที่วัดคาทอลิกนักบุญนิโคลัส พัทยา จ.ชลบุรี โดยคุณพ่อภูวนารถ แน่นหนา เป็นประธานในพิธี คุณแม่มารีอา เชลียง เวชยันต์และพี่น้องในคณะพระหฤทัยฯ มาร่วมภาวนาในครั้งนี้ด้วย

          วันที่ 7 กันยายน 2012 ครอบครัวได้นำร่างของจูเลีย อรทัย ไปภาวนาอุทิศที่ บ้านดอนดู่ อ.พังโคน จ.สกลนคร และวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ได้จัดพิธีปลงศพโดย คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เป็นประธาน ร่วมกับบรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์คณะพระหฤทัยฯ และซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่ ญาติและสัตบุรุษมาร่วมภาวนาและส่งวิญญาณของจูเลีย อรทัย บรรยากาศของงานเต็มด้วยความรักความผูกพันต่อผู้ล่วงลับและครอบครัว ด้วยความเชื่อและความหวังที่จูเลีย อรทัยจะได้กลับคืนชีพในวาระสุดท้าย

          จูเลีย อรทัย ชินวงศ์ (นามสกุลเดิม ศรีอ่อน) เกิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 1951 สมรสกับนายคำพันธ์ ชินวงศ์ มีบุตรสาว 4 คน ได้แก่ นางกรรณิการ์ ชินวงศ์ นางสุพรรณี กล่อมปัญญา ซิสเตอร์ ศิริวรรณ ชินวงศ์ ซึ่งเป็นสมาชิกในคณะพระหฤทัยฯ และนางปริญดา พิณทอง

          จูเลีย อรทัย มีอาการไอเรื้อรังโดยหาสาเหตุของโรคไม่พบ จนแพทย์วินิฉัยเป็นวัณโรค แต่เมื่อได้รับยาอาการกลับทรุดหนัก เริ่มตัวเหลือง ตับโต น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว ทานอาหารไม่ได้ แพทย์จึีงตรวจรักษาอย่างละเอียดและพบว่าเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีระยะสุดท้าย การรักษาไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับตัวเซลล์มะเร็งได้ แต่สามารถช่วยคนไข้ให้ดำเนินชีวิตอย่างปกติให้ได้มากที่สุด แต่เนื่องจากท่อน้ำดีไม่สามารถทำงานได้ปกติ จึงมีปัญหาในระบบทางเดินอาหารและส่งผลให้ร่างกายมีอาการเหลืองขึ้นเรื่อยๆ แพทย์จึงทำการรักษาโดยใส่ท่อช่วยเหลือสองครั้ง คือเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน และวันที่ 10 สิงหาคม และให้กลับมาีรักษาตัวที่บ้าน เมื่อมีอาการผิดปกติจึงไปโรงพยาบาล ในช่วงแรกจูเลีย อรทัยสามารถช่วยตัวเองได้บ้าง จากนั้นค่อยๆหมดเรี่ยวแรงเรื่อยๆ  จนสิ้นใจอย่างสงบ เมื่อเวลา 20.30 น. ของวันอังคารที่ 4 กันยายน 2012 รวมอายุได้ 61 ปี 5 เดือน

คำกล่าวไว้อาลัยแด่จูเลีย อรทัย ชินวงศ์

          “ขอบคุณพระเจ้า ตั้งแต่รู้ว่าแม่เจ็บ เราทุกคนในครอบครัวอยู่เคียงข้างแม่เป็นพลังให้แก่กันและกันเสมอ ตลอดเส้นทางแห่งการป่วยของแม่เราไม่เคยหมดพลัง ขอบคุณพระองค์ที่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางแห่งความรักความเชื่อและความวางใจจริงๆ เราไม่ได้เดินเฉพาะเรา แต่เรามีพระองค์และบุคคลมากมายที่ร่วมไปกับเราด้วย คำภาวนาความช่วยเหลือและการเยี่ยมเยี่ยนมีมาอย่างไม่ขาดสาย แม่รับศีลศักดิ์สิทธิ์อย่างสม่ำเสมอ แม้เวลาเจ็บป่วยแม่แสดงความวางใจในพระอย่างที่สุด จนเราต่างหากที่ไม่พร้อมกับการจากไปของแม่ ไม่ใช่ตัวแม่เอง ในเส้นทางจากนี้ไปครอบครัวเราอาจไม่มีแม่ให้ใครต่อใครเห็น แต่ในใจเราเรามีแม่เสมอ เราเชื่อว่าภายหลังความตายนี้แล้วแม่จะได้รับการชำระตัวและร่วมอยู่กับพระเจ้าผู้ที่แม่รักและวางใจ เมื่อเวลานั้นแม่จะส่งคำภาวนามาให้เราและทุกคน และเมื่อถึงเวลาเราครอบครัวจะไปพร้อมหน้ากันอีกพร้อมกับพระเจ้าที่เรารัก”

          ซ.ศิริวรรณ ชินวงศ์
7  กันยายน ค.ศ. 2012

 

 

 

 

หน้าหลัก