˹ѡǡѺç¹ͧԴͤ

 

คำนับผู้ใหญ่ โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพและวันปีใหม่ วันที่ 23-24 ธันวาคม 2020

 

พิธีต้อนรับคุณแม่อรัญญา กิจบุญชู มหาธิการิณี วันที่ 14 ธันวาคม 2020

 

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันเลือกตั้งมหาธิการิณีและที่ปรึกษา วันที่ 14 ธันวาคม 2020

 

วันที่ 4-5 ธันวาคม 2020 หยั่งเสียง บ้านพระแม่ และบนวัด

 

พิธีบูชาขอบพระคุณเสกสุสานอารามพระหฤทัยฯ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2020

 

สอนคำสอนอย่างไรให้สนุกคณะพระหฤทัยฯ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2020

 

การสัมมนา Cloud App สำหรับงานอภิบาลและการแพร่ธรรม วันที่ 30-31 ตุลาคม 2020

 

พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรก โดยพระสงฆ์บวชใหม่ 4 องค์ วันที่ 24 ตุลาคม 2020

 

พิธีบูชาขอบพระคุณ-พิธีรื้อฟื้นคำปฏิญาณของยุวภคินี/เสกอาคารใหม่บ้านธานรักพระทัย

 

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสงฆ์ฉลอง 25 ปี และ 50 ปี วันที่ 12 กันยายน 2020

 

สัมมนาเข้าเงียบ บรรยายโอวาทของพระสันตะปาปาฟรังซิสในมิติของงานธรรมทูตฯ โดย คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล วันที่ 12 กันยายน 2020

 

ภคินีพระหฤทัยฯ ประกาศข่าวดีใหม่ ด้วยหัวใจธรรมทูต วันที่ 17 สิงหาคม 2020

 

พิธีปลงศพซิสเตอร์โรซา บุญชิด อินทปัทม์ 17 สิงหาคม 2020

 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันมรณกรรมของคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี, SPC วันพุธที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2020

 

พิธีรับเข้านวกภาพ วันที่ 5 กรกฏาคม 2020

 

สัมมนาสำหรับน้องผู้ฝึกหัดเยาวนารีและแอสปีรันต์ วันที่ 28-30 มิถุนายน 2020

 

สมโภชพระหฤทัยพระเยซูคริสตเจ้า วันที่ 19 มิถุนายน 2020

 

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า วันที่ 14 มิถุนายน 2020

 

ประกาศโยกย้าย ปี 2020   PDF

 

แจกของที่ชุมชนทางรถไฟ คลองเตย (หลังอาราม) วันที่ 16 พฤษภาคม 2020

 

โครงการ ด้วยรักและห่วงใย ซิสเตอร์พระหฤทัยฯร่วมใจสู่ภัยโควิด-19 เดือน เมษายน 2020

 

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปฏิญาณตลอดชีพ วันที่ 18 เมษายน 2020

 

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสรื้อฟื้นคำปฏิญาณ (ต่ออายุคำปฏิญาณ) วันที่ 16 เมษายน 2020

 

เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 11 เมษายน 2020

 

ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 10 เมษายน 2020

 

วันอาทิตย์ใบลาน วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2020

 

งานสวัสดิ์รักกษ์พนักงาน วันที่ 6 มีนาคม 2020

 

เข้าเงียบสัมมนาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2020

 

งานชุมนุมวันนักบวชสากล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

เข้าเงียบสัมมนาประจำเดือน มกราคม 2020