หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

 

 8 ก.พ. 2015

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2015 อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา ปี B

 

 8 ก.พ. 2015

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2015 อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา ปี B

 

 8 ก.พ. 2015

สถานที่สงัด

 

 2 ก.พ. 2015

พิธีปลงศพมารีอา โบ๋วตัว แซ่เล้า มารดาคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช 2 กุมภาพันธ์ 2015

 

 1 ก.พ. 2015

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015 อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา ปี B

 

 1 ก.พ. 2015

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015 อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา ปี B

 

 1 ก.พ. 2015

พูดอย่างผู้มีอำนาจ

 

 

 

 

 25 ม.ค. 2015

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2015 อาทิตย์ที่ 3 เทสกาลธรรมดา ปี B

 

 25 ม.ค. 2015

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2015 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ปี B

 

 25 ม.ค. 2015

ข่าวดีสำหรับคนบาป

 

 18 ม.ค. 2015

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 อาทิตย์ที่ 2 เทสกาลธรรมดา ปี B

 

 18 ม.ค. 2015

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ปี B

 

 18 ม.ค. 2015

การเรียกของพระเจ้า

 

 18 ม.ค. 2015

พิธีปลงศพยอแซฟ แก้ว วาปีทะ บิดาซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ 18 มกราคม 2015

 

 10-11 ม.ค. 2015

สัมมนา-เข้าเงียบประจำเดือนมกราคม 10-11 มกราคม 2014

 

 6 ม.ค. 2015

คำนับและร่วมยินดีกับพระคาร์ดินัลใหม่พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 6 มกราคม 2015

 

 1-7 ม.ค. 2015

ฉลองศาสนนามและวันคล้ายวันเกิดคุณแม่มารีอา เชลียง เวชยันต์ มหาธิการิณี 1-7 มกราคม 2015

 

 1 ม.ค. 2015

พิธีบูชาขอบพระคุณวันขึ้นปีใหม่ ค.ศ. 2015 1 มกราคม 2015